Agil HR 

Agila verktyg och metoder för HR

Från början var agila metoder främst utvecklade för teknik och programmering för att man skulle komma ifrån vattenfallsmetoder där slutprodukten oftast inte blev som kunden önskade och till en högre kostnad än vad som planerats. Det agila manifestet grundades 2001 av en grupp utvecklare som ansåg att man behövde tänka om. I korthet säger det agila manifestet följande:

  • Individer och interaktioner framför processer och verktyg
  • Fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation
  • Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
  • Anpassning till förändring framför att följa en plan

Numera har de agila metoderna hittat ut i övriga delar av verksamheten på företagen detta främst pga. att man ser att ett nära samarbete med kunderna och ett agilt förhållningssätt ökar möjligheterna att följa med i de ständiga förändringarna i omvärlden.

Inom people & culture så har det utvecklats en metod som utgår ifrån det agila förhållningssättet men där man fokuserar ännu mer på individer och samarbetet mellan de olika avdelningarna inom företaget. Det tvärfunktionella samarbetet ökar motivation och produktivitet samtidigt som det minska sårbarheten i företaget.

Agil coaching skiljer sig något från Agil people coaching då produkten och tekniken av naturliga skäl har mer utrymme. Inom Agil People coaching fokuserar vi främst på människan.