De Agila manifesten

Agil manifest

Manifest för Agil systemutveckling

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara
genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla.
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
Anpassning till förändring framför att följa en plan

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger,
värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Länk till Agile manifesto/sv

Manifesto för Agil HR (fritt översatt)

​Vi bidrar till att främja bättre sätt att utveckla en engagerande arbetskultur genom att arbeta med hur man skapar och hjälpa andra till att skapa

Genom detta arbete har vi kommit fram till följande:

Samarbetande nätverk - framför - hierarkiska strukturer
Transparens - framför - sekretess
Anpassningsförmåga - framför - processer
Inspiration och engagemang - framför -  styrning och policys
Inre motivation - framför - yttre belöningar
Ambition - framför - skyldighet

Detta betyder, att medan det finns värde även i punkterna till höger så värdesätter vi punkterna till vänster mer. 

Länk till Agile people manifesto, OBS engelsk text