Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy
Behandling av personuppgifter på Thrive & Achieve AB 

Webbsida https://www.thriveachieve.se/

För Thrive & Achieve AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Thrive & Achieve AB:s verksamhet är Thrive & Achieve AB 559296-4091 personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter, samt bankuppgifter för betalningar/transaktioner.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig och för att uppfylla lagregler.

Behandla din beställning, hantera ditt konto.

E-posta dig med specialerbjudanden på produkter och tjänster.

Om du godkänner kan Thrive & Achieve AB dela dina uppgifter med våra partnerföretag så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster.

Kakor/ Cookies

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation om internetlogg och information om besökarnas beteende. När du besöker våra webbplatser kan vi automatiskt samla in information från dig via cookies eller liknande teknik.

För mer information, besök www.allaboutcookies.org

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer och samarbetspartners. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Det gäller även om de länkar som delas på vår webbsida. Vårat personuppgiftsansvar gäller bara vår webbsida, så om du klickar på länk till en annan webbsida så ska du även läsa deras integritetspolicy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vill du inte ha kvar dina uppgifter hos oss så meddela:

 ann-charlotte.eie@thriveachieve.se

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Ann-Charlotte Eie som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.